Nobel / 2016 / Role: Mulla Ahmad (DNR) / R: Per Olav Sörensen / Norway TV, Monster Scripted, Serie